Studerende

38.324 studerende
21.582 bachelorstuderende
16.718 kandidatstuderende

38.000 studerende læser på universitetet, og

5.000 bliver kandidat hvert år.

Studerende 2018

Tabellen herunder viser hvor mange studerende, der er optaget på universitetet, og hvor mange, der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

1.1 Antal optagne studerende på bacheloruddannelse  6.642
1.2 Medianalder for bacheloroptagne 21,4
1.3 Antal optagne på studerende kandidatuddannelse 5.957
1.4 Medianalder for kandidatoptagne 24,5
2.1 Antal indskrevne studerende 38.324
A Heraf indskrevet på bacheloruddannelse  21.582
B Heraf indskrevet på kandidatuddannelse  16.718
C Heraf andet 24
3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 13,2 %
3.2 Procent ophørte på 1. år for kandidatstuderende 3,8 %
4.1 STÅ Produktion 27.660
4.2. Antal ressourceudløsende studerende  37.798
5.1 Antal færdiguddannede bachelorer 4.501
5.1.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus 3.806
5.2 Antal færdiguddannede kandidater 5.285
5.2.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus 2.379
5.3 Medianalder for bachelorer 24,3
5.4 Medianalder for kandidater 27,2
6.1 Antal årselever  748
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 174

Gennemførelse, frafald og studietider 2018

Tabellen viser, hvor mange procent af de studerende der har gennemført deres uddannelse på normeret tid, og hvor mange der er frafaldet uddannelsen uden at blive færdige.

1.1 Procent gennemførte på normeret tid 40 %
1.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år  58 %
1.3 Procent fortsat aktive 9 %
1.4 Procent ophørte  33 %
2.1 Procent gennemførte på normeret tid 44 %
2.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 77 %
2.3 Procent fortsat aktive 16 %
2.4 Procent ophørte  7 %

Internationalisering 2018

Tabellen viser, hvor mange udenlandske studerende der har læst ved Københavns Universitetet, og hvor mange af universitetets egne studerende der har læst ved et universitet i udlandet.

1.1 Antal udgående studerende 2.244
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.819
B. Heraf antal studerende som udløser administrationstilskud 267
2.1 Antal indgående studerende 1.634
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.559
3.1 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 3.939
A Heraf antal studerende fra de nordiske lande 897
B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande indenfor EU/EØS 1.933
C Heraf antal studerende fra lande udenfor EU/EØS 1.109
C.1 Heraf studerende med friplads og/eller stipendium 90
C.2 Heraf studerende, der er selvbetalere 482
C.3 Heraf øvrige 537
3.2 Antal udenlandske studerende på master- eller diplomuddannelser i Danmark 165
A Heraf antal studerende fra nordiske lande 69

B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande inden for EU/EØS

49
C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS 47

Årsopgørelser for på de enkelte uddannelser

Du kan finde mere detaljerede oplysninger i opgørelser for studieaktivitet for de enkelte uddannelser, der dækker optag, bestand, produktion, gennemførelse og karaktergivning.

Se oversigter for de enkelte uddannelser

 

Ordforklaring:

* STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).