Studerende

37.493 studerende
21.394 bachelorstuderende
16.079 kandidatstuderende
  • 37.500 studerende læser på universitetet

  • 5.000 bliver kandidat hvert år

  • 7.831 ansøgere fik 28. juli 2020 tilbudt en studieplads på en af universitetets bacheloruddannelser

Det er en stigning på knap 7 procent i forhold til 2019 og det største antal optagne på KU nogensinde. Læs mere

Studerende 2019

Tabellen herunder viser hvor mange studerende, der er optaget på universitetet, og hvor mange, der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

1.1 Antal optagne studerende på bacheloruddannelse  6.859
1.2 Medianalder for bacheloroptagne 21,4
1.3 Antal optagne studerende på kandidatuddannelse 5.917
1.4 Antal optagne på erhvervskandidatuddannelsen 8
1.5 Medianalder for kandidatoptagne 24,6
1.6 Medianalder for erhvervskandidatoptagne 32,3
2.1 Antal indskrevne studerende 37.493
2.2 Heraf indskrevet på bacheloruddannelser 21.394
2.3.A Heraf indskrevet på kandidatuddannelser 16.079
2.3.B Heraf indskrevet på erhvervskandidatuddannelser 16
2.4 Heraf andet 20
3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 10,2 %
3.2 Procent ophørte på 1. år for kandidatstuderende 4,1 %
3.3 Procent ophørte på 1. år for erhvervskandidatstuderende 22,2 %
4.1 STÅ Produktion 27.238
4.2. Antal ressourceudløsende studerende  37.424
5.1 Antal færdiguddannede bachelorer 4.680
5.2 Antal færdiguddannede kandidater 5.659
5.2.1 Heraf erhvervskandidater 0
5.3 Medianalder for færdiguddannede bachelorer 24,4
5.4 Medianalder for færdiguddannede kandidater 27,0
5.5 Medianalder for færdiguddannede erhvervskandidater 0,0
6.1 Antal årselever  695
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 125

Gennemførelse, frafald og studietider 2019

Tabellen viser, hvor mange procent af de studerende der har gennemført deres uddannelse på normeret tid, og hvor mange der er frafaldet uddannelsen uden at blive færdige.

1.1 Procent gennemførte på normeret tid 36 %
1.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år  60 %
1.3 Procent fortsat aktive 8 %
1.4 Procent ophørte  31 %
2.1 Procent gennemførte på normeret tid 38 %
2.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 80 %
2.3 Procent fortsat aktive 12 %
2.4 Procent ophørte  8 %
3.1 Procent gennemførte på normeret tid 0 %
3.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 0 %
3.3 Procent fortsat aktive 0 %
3.4 Procent ophørte  0 %

Internationalisering 2019

Tabellen viser, hvor mange udenlandske studerende der har læst ved Københavns Universitetet, og hvor mange af universitetets egne studerende der har læst ved et universitet i udlandet.

1.1 Antal udgående studerende 2.287
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.905
B. Heraf antal studerende som udløser administrationstilskud 204
2.1 Antal indgående studerende 1.556
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.514
3.1 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 3.890
3.1.A Heraf antal studerende fra de nordiske lande 931
3.1.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande indenfor EU/EØS 1.837
3.1.C Heraf antal studerende fra lande udenfor EU/EØS 1.122
3.1.C.1 Heraf studerende med friplads og/eller stipendium 73
3.1.C.2 Heraf studerende, der er selvbetalere 489
3.1.C.3 Heraf øvrige 560
3.2 Antal udenlandske studerende på master- eller diplomuddannelser i Danmark 190
3.2.A Heraf antal studerende fra nordiske lande 86

3.2.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande inden for EU/EØS

59
3.2.C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS 45

Årsopgørelser for på de enkelte uddannelser

Du kan finde mere detaljerede oplysninger i opgørelser for studieaktivitet for de enkelte uddannelser, der dækker optag, bestand, produktion, gennemførelse og karaktergivning.

Se oversigter for de enkelte uddannelser

 

Ordforklaring:

* STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).