Værdi for samfundet

Københavns Universitet har gennem sin forskning og sine uddannelser stor betydning for Danmarks udvikling og økonomi.

Københavns Universitet udklækker 290 virksomheder årligt

Universitetets forskere, studerende og dimittender har på 16 år – i årene 2001-16 – etableret 4.637 virksomheder. Det svarer til, at der årligt udklækkes 290 nye start-up-virksomheder med afsæt fra Københavns Universitet.

Studerende og nye dimittender udgør størstedelen af de KU-baserede iværksættere. 58 procent af de studerende og dimittender fra KU, der starter egen virksomhed, kommer fra humaniora og samfundsvidenskab.

Omvendt springer KU’s natur- og sundhedsvidenskabelige forskere oftere ud som iværksættere. 39 procent af de forskere, der har startet egen virksomhed, kommer fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og 24 procent fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Kilde: Rapporten Iværksætteri på Københavns Universitet. Udarbejdet af IRIS Group i 2019 for Københavns Universitet.

Københavns Universitet bidrager hvert år med 28 milliarder kroner til den danske økonomi

Ifølge en analyse udarbejdet for universitetsalliancen League of European Research Universities (LERU) – heriblandt Københavns Universitet – bidrog Københavns Universitet i 2016 med 28 mia. kr. til den danske økonomi, og universitetet skabte knap 75.000 jobs i Danmark. På europæisk plan skabte Københavns Universitet værdi for 34 mia. kr., som igen genererede 93.000 jobs.

Kilde: LERU Economic Impact Analysis 2016

Læs den fulde rapport:
The economic contribution of the LERU universities in 2016

For hver krone investeret i Københavns Universitet får samfundet 5 kroner igen

Medlemmerne af universitetsalliancen League of European Research Universities (LERU) – heriblandt Københavns Universitet – havde i 2016 155 mia. kr. i indtægter og producerede et samlet økonomisk bidrag på 746 mia. kr. Det vil sige, at LERU-universiteterne genererede 5 kr. i værdi i deres respektive lande for hver krone, der blev investeret i dem.

Kilde: LERU Economic Impact Analysis 2016

Læs den fulde rapport:
The economic contribution of the LERU universities in 2016